Om föreningen

Faresta förskola drivs som en ekonomisk förening. Familjer som har sina barn hos oss är därför även medlemmar i vår förening. Föreningen får bidrag från kommunen som baseras på kommunens genomsnittliga kostnad per förskolebarn. Det är sedan upp till oss att tillsammans med personalen skapa en så bra förskola för barnen utifrån dessa ekonomiska förutsättningar.

Föreningens huvudprioriteringar är:

 • Skapa en bra, rolig och säker lärandemiljö som både personalen och våra barn trivs med
 • Att vår personal trivs och tycker att Faresta förskola är en bra arbetsplats.
 • Stabil ekonomi
 • Se till att förskolan följer lagar och regler.

Det pedagogiska ansvaret lägger vi helt på vår välutbildade, duktiga personal.

Vad innebär det att ha sina barn på Faresta förskola?

Att vara med i ett föräldrakooperativ är ett utmärkt sätt att få insyn och delaktighet sitt barns vistelse på förskolan. Genom medlemskapet i föreningen har man möjlighet att påverka förskolans inriktning och prioriteringar. Vi har som vision att varje familj någon gång under sin tid hos oss sitter representerade i styrelsen.

För att få ekonomin att gå ihop och för att vi skall kunna ha så hög personaltäthet som möjligt så försöker vi som förening att göra så mycket av det administrativa och praktiska arbetet som möjligt. Det innebär att varje medlem tillhör någon av arbetsgrupperna:

 • Ekonomi
 • HR
 • Innemiljö
 • Utemiljö
 • IT
 • Arrangemang

Förutom delaktighet i arbetsgruppen har vi ett rullande schema med insatsveckor där man:

 • Jobbar en dag i barngrupp. (alltid med utbildad personal på plats)
 • Städar – några extra städuppgifter som ordinarie städpersonal inte hinner under veckorna
 • Tvättar handdukar och dylik.
 • För varje barn familjen har på förskolan har familjen en till två insatsveckor per år.

Varför välja Faresta förskola?

 • Välutbildad, kunnig och engagerad personal.
 • Vi är ute mycket i vår härliga utemiljö. Vi är ute i de flesta väder men siktar inte på att vara ute till varje pris. Skogen har vi inpå knuten med bland annat en fin bergsknabbe dit vi ofta gör utflykter.
 • Gemenskap. Förskolan är ett mycket bra sätt att lära känna andra barnfamiljer i närområdet. Vi har regelbundet familjedagar, föräldraträffar och grill/städkvällar.
 • Delaktighet. Föräldrakooperativ är ett utmärkt sätt att kunna ta del och påverka sitt barns dag på förskolan.
 • Låg personalomsättning. Det är en stor trygghet för både barn och föräldrar att mötas av samma personal varje dag.
 • Maten. Vi har egen kökspersonal och strävar efter att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Där ekonomin tillåter köper vi helst ekologiskt och närproducerat. Eget kök gör att vi på ett bra sätt kan få måltiderna att passa in i den pedagogiska verksamheten, vi äter t.ex. ofta mat ute.

Ansökan till Faresta förskola

 • Faresta förskola är öppen för alla barn som har rätt till förskola, förutsatt att vårdnadshavarna är medlemmar i Faresta föräldrakooperativ ekonomisk förening.
 • Faresta förskola är ansluten till kommunens kölista. Sök plats genom att anmäla via kommunens kölista, samt skicka ett mail till ordforande@faresta-forskola.se.
 • Faresta förskola har två avdelningar och tar där emot barn i mån av plats.
 • Urvalsregler vid fler sökande än lediga platser:
 • Vi erbjuder plats enligt kötid, den som anmäler sig först erbjuds plats först.
 • Barn med syskon på förskolan har förtur samt familjer som bor i närområdet.
 • För att bli medlem förbinder sig vårdnadshavarna att följa föreningens stadgar, bidra till god gemenskap och acceptera de arbetsinsatser som medlemskapet förpliktigar till.