Verksamhetsidé

Barnens nyfikenhet och det lustfyllda lärandet utgör grunden för vår verksamhet. Pedagogerna arbetar nära barnen och vi lär oss tillsammans. Vi vill ta till vara på vår härliga utemiljö och anser att utepedagogik är en självklarhet. Verksamheten planeras utifrån barnens intressen och behov.

Hos oss på Faresta förskola uppmärksammar och tar vi emot barn och föräldrar respektfullt. Vi har ett öppet och engagerat klimat där vi blandar samman lärande och lek till en helhet där både barn och pedagoger initierar aktiviteter och arbetar vidare varandras förslag. Barnen ges det stöd som behövs för att lösa eventuella problem. Pedagogerna är medvetna och arbetar aktivt med jämställdhetsstrukturer och sin egen roll att förändra dessa.

Vår verksamhet genomsyras av ett kommunikativt klimat där pedagogerna samtalar med barnen och arbetar medvetet med att verbalt utvidga deras idéer. Vi arbetar med leken och det lustfyllda lärandet som fokus i vår undervisning. Vår verksamhetsplanering utgår ifrån Lpfö98 och vi gör våra tolkningar utifrån vår arbetsplats barnsyn, som är att barn är kompetenta och okränkbara. När det är dags att starta förskoleklass önskar vi lämna vidare barn med hög självkänsla, bra självförtroende och barn som vet vad en bra kompis är.

Utepedagogik ligger oss varmt om hjärtat. Det som går att göra inne går att ta med ut i friska luften. Hos oss är det självklart att barnen får vara ute en längre stund varje dag. I närområdet finns skog och bondgårdar som möjliga utflyktsmål där barnens naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje stimuleras samtidigt som de lär sig om djur och natur – det är svårt att hitta en bättre och mer utvecklande miljö att leka i.

En viktig del till att barn mår bra anser vi bero på vad de äter: Hos oss har vi därför kökspersonal som lagar maten från grunden och anpassar maten till barngruppens önskemål. Vi äter ute på vår härliga gård så ofta som vädret tillåter.